Gratis WOZ Bezwaar Maken?

WOZ AANSLAG GEHAD?

De aanslag onroerend zaak belasting valt meestal voor eind februari in de bus.
Daarin staat de waarde van uw onroerend goed vermeld, zoals door gemeente vastgesteld.
Die WOZ waarde is vooral van belang bij:

 • de onroerend zaak belasting
 • de waterschapslasten
 • de inkomstenbelasting
 • de vermogensbelasting
 • de erfbelasting

Het is dus wel degelijk van belang dat de waarde goed is vastgesteld.

Hebt u de indruk dat de gemeente dat niet goed gedaan heeft, dan is het van belang om bezwaar aan te tekenen: dan moet wel  BINNEN ZES WEKEN na dagtekening WOZ aanslag.

BEZWAAR: HOE MOET DAT?

Uiteraard kunt u zelf bezwaar aantekenen. Maar u kunt het ook overlaten aan deskundigen.
Daarmee vergroot u de kans dat het bezwaar gehonoreerd wordt. Twee deskundigen hebben de handen ineen geslagen: Adviesburo Boot en Allround Makelaardij. En het mooie is dat zij deze service kosteloos aanbieden. Een gratis oplossing dus door Adviesburo Boot en Allround Makelaardij.

GRATIS BEZWAAR: HOE KAN DAT?

Als de gemeente u in het gelijk stelt, heeft u recht op een wettelijk vastgestelde vergoeding voor de door u gemaakte juridische kosten. Die vergoeding wordt ofwel rechtstreeks aan ons of aan uzelf overgemaakt. In het laatste geval maakt u dat bedrag alsnog aan ons over.
Op die manier kunnen wij onze kosten dekken en blijft het voor u gratis.
Worden we onverhoopt niet in het gelijk gesteld, dan worden uiteraard ook geen kosten vergoed. Maar in dat geval brengen wij geen kosten in rekening. Dus voor u altijd gratis!

PROCEDURE STAP VOOR STAP:

 • De gemeente stuurt u een WOZ aanslag en u bent het niet eens met de vastgestelde waarde
 • Mail ons meteen de aanslag (info@adviesburoboot.nl) of stuur een kopie naar Adviesburo Boot, Postbus 201, 5060 AE Oisterwijk. In ieder geval binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
 • Op basis van onze kennis beoordelen wij de aanslag en geven wij aan of bezwaar zinvol is
 • Als dat zo is, vragen wij van u een machtiging om namens u bezwaar te maken
 • Pieter Burgers, de taxateur van Allround makelaardij, maakt een afspraak voor een taxatie
 • Daarna gaan wij een gefundeerd bezwaar indienen
 • Bij een gewonnen zaak zal de gemeente de WOZ waarde aanpassen en de eerder opgelegde aanslagen verminderen;
 • Daarnaast is de gemeente verplicht om uw onkosten te vergoeden
 • Zij zullen dat bedrag of aan ons ofwel aan uzelf overmaken. En met dit bedrag kunnen wij onze  kosten dekken. Wij brengen u verder niets in rekening. Dus voor u is het gratis.
 • En mochten we geen gelijk krijgen, dan zullen wij u ook geen nota sturen.

06-52084407