Adviesburo Boot

VOLLEDIGE BEGELEIDING BIJ AAN- EN VERKOOP VAN WONINGEN EN ONROEREND GOED
INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN FINANCIERING VAN WONINGAANKOPEN
INZICHT IN DE FISCALE CONSEQUENTIES VAN DE AANKOOP VAN EEN WONING

Fiscaal:

Belastingaangiften en belastingadvies:

 • Aangiften IB/PVV (inkomstenbelasting) voor particulieren en (kleine) zelfstandigen
 • Aangifte schenkbelasting
 • Aangifte erfbelasting

Onderstaand een overzicht van de gegevens nodig voor een aangifte inkomstenbelasting:
Lijst belastingaangifte 2021 (PDF)

Aankoopbegeleiding:

Wat mag U verwachten van een volledige begeleiding bij de aankoop van een woning:

 • Allereerst gaan wij Uw wensen en mogelijkheden in beeld brengen
 • Dan gaan we op zoek naar een passende woning
 • Wanneer U na bezichtiging enthousiast bent, onderzoeken we de waarde van de woning
 • Daarvoor kunnen we gebruik maken van een vakkundige en onafhankelijke taxateur
 • In nauw overleg met U gaan wij dan namens U onderhandelen  over de aankoopprijs
 • Maar ook over andere voorwaarden, zoals termijnen, voorbehouden en waarborg
 • Als we daar uit zijn moet een en ander op papier komen: de koopovereenkomst
 • Wij controleren nauwkeurig alle details van de overeenkomst met alle afspraken
 • Pas dan worden de handtekeningen gezet; en daar zitten wij zo mogelijk ook aan tafel
 • Daarmee is de eerste fase van het aankoopproces afgerond

Verkoopbegeleiding:

Bij de verkoop van een woning kunnen wij U volledig begeleiden:

 • Bij een eerste oriënterend gesprek bespreken we de reden van verkoop
 • We zoeken antwoord: is verkoop het juiste middel om het gestelde doel te bereiken?
 • Hoe ziet het plaatje er uit: WOZ waarde, hypotheek- en eventuele andere schulden
 • Dan schakelen een deskundige taxateur in om een reële opbrengst  te bepalen
 • Een eerlijke benadering is daarbij essentieel: we waken voor  “je rijk rekenen”
 • Op basis daarvan komen we samen tot een vraagprijs
 • Die vraagprijs is uiteraard afhankelijk van de vraag op de huizenmarkt op dat moment
 • Maar ook bijvoorbeeld  van de termijn waarbinnen U het pand wilt verkopen
 • Soms is ons advies om de woning  op sommige punten nog  “verkoopklaar”  te maken
 • Nadat de foto’s zijn gemaakt, kan de woning aangeboden worden.
 • Meestal gaat dat met alle toeters en bellen, zoals Funda en een open dag
 • Maar soms kiezen verkopers bewust  voor de “stille verkoop”
 • Bezichtigingen en rondleidingen worden meestal door ons geregeld; in overleg met u
 • Dat loopt over het algemeen het soepelste als verkoper op dat moment niet thuis is
 • Als belangstellenden gaan bieden, gaan wij namens U onderhandelen
 • Vaak een kwestie van wederzijds bieden: bod en tegenbod
 • Daarbij houden wij U constant goed op de hoogte
 • Komen we tot overeenstemming, dan maken we een overeenkomst op
 • Met uiteraard de verkoopprijs, maar ook alle andere voorwaarden zoals termijnen
 • Nadat de handtekeningen gezet zijn, houden wij de dat goed in de gaten
 • En wanneer het pand passeert bij de notaris, zitten wij als steun en toeverlaat aan tafel

Financieringsoplossingen:   

Bij de aankoop van een woning is de wijze van financieren vaak het grootste probleem.
Uiteraard is al vóór de aankoop serieus gekeken of het financieren van de aankoop mogelijk is.
Maar als de handtekeningen op de koopovereenkomst gezet zijn, zal het financiële plaatje echt moeten worden ingevuld. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden voor de lange termijn.

Welke factoren spelen daarbij een beslissende rol en wat mag u op dit terrein van ons verwachten:

 • Wanneer u eerder een huis hebt verkocht,  kan er sprake zijn van overwaarde
 • En dan zullen we nagaan of dat geld al dan niet als eigen geld ingebracht moet worden
 • Mogelijk is er nog spaargeld beschikbaar als extra inbreng
 • Hoe dan ook, m.i.v. 2018 moeten alle bijkomende kosten met eigen geld betaald worden
 • Er mag maximaal 100% van de marktwaarde geleend worden
 • 100% marktwaarde of 100% van de koopsom als koopsom lager is dan de marktwaarde
 • Uiteraard moet het inkomen voldoende zijn om de lasten van de lening te dragen
 • En daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met lasten van reeds lopende schulden
 • Het gezinsinkomen en de actuele rente bepalen dan tot welk bedrag er geleend mag worden
 • Over het algemeen worden leningen gesloten bij een externe geldverstrekker
 • Soms kan de financiering ook anders opgelost worden; bijv. binnen familie of bedrijf
 • Een lening voor de financiering van een woning noemen we een hypotheek
 • Een hypotheek betekent dat de woning als onderpand (zekerheid) dient voor de lening
 • Een hypotheek kunt u helemaal zelf rechtstreeks sluiten bij een geldverstrekker
 • Dat noemt men execution-only; advieskosten zijn dan leeg maar de materie is moeilijk
 • Men kan ook rechtstreeks naar een bank gaan; advieskosten zijn dan veel hoger
 • De bank kan echter alleen maar haar eigen product aanbieden
 • Het is dan ook het beste om de hypotheek af te sluiten via een onafhankelijk adviseur
 • Samen met u zoeken wij zo’n deskundige en onafhankelijke adviseur uit
 • En gaan daar op zoek naar de voor U meest passende oplossing

Begeleiding bij scheiding:

Bij scheidingen die in goed overleg plaatsvinden kunnen wij in het voortraject een adviserende rol vervullen.
In samenwerking met een via internet werkende advocaat kunnen we het proces in een redelijke tijd tot een goed einde brengen.

Opzetten eigen bedrijf:

Door onze ervaring zijn wij in staat om u als starter op het juiste spoor te zetten.

Financieel, fiscaal en juridisch:

Heeft u een probleem waar u hulp bij nodig hebt, neem contact met ons op. Door onze ervaring en contacten kunnen wij vaak hulp bieden.

06-52084407